Energetische geneeswijzen

Heelwording van lichaam en geest door rechtstreekse beïnvloeding van aura en chakra’s

De laatste jaren is een kentering in het erkennen en ervaren van de fijnstoffelijke, onzichtbare werelden merkbaar aan het worden.

Je wordt er niet langer op aangekeken wanneer je zegt dat je je laat leiden door je intuïtie, of in engelen gelooft. Ook is het heel gewoon dat je Reiki geeft of ontvangt.

In de Verenigde Staten is men op dat gebied reeds veel verder. Het healerschap is gegrondvest in opleidingen, waar men naast de aangeboren vaardigheden talenten verder verfijnd en uitdiept. Ook leert men daar de theoretische kant van ziekten en aandoeningen, naast een flinke dosis psychologie. Je kunt het een beetje vergelijken met een muziekschool. Iedereen kan wel iets leren bespelen, maar het is handig als je begiftigd bent met een zeker muzikaal talent. Het is de gewoonste zaak van de wereld wanneer een gediplomeerd healer in ontsmette tenue aanwezig is bij een operatie om de zaak in goede banen te leiden, of de chirurgen raad te geven. Waarom wij nog achterop hinken is een raadsel. Zelfs in Nederland heeft men tal van beroepsvereningen zoals de NFPN, om er maar een te noemen.

 

Er zijn weinig of geen indicaties waarbij men healing niet kan inzetten. Toch wil ik hier wat toepassingen vermelden en enkele voorbeelden.

 • Klachten met betrekking tot het verleden: Trauma’s rond of tijdens de geboorte. Problematieken voortvloeiend uit een eerder leven.
 • Immuniteit: Veel moderne ziekten zijn een rechtstreeks gevolg van een verstoorde immuniteit, veelal te wijten aan de moderne maatschappij en alle stoffen en prikkels die daarbij komen kijken.
 • Levenbeschouwelijke vraagstukken: vragen met betrekking tot de toekomst of de te nemen stappen.
 • Doorsijpelingen: woningen of personen die gevoelig zijn aan entiteiten uit andere werelden, waardoor de levenskwaliteit achteruit gaat.
 • Relaties: relatiebreuken die niet op de juiste manier zijn afgerond en geheeld.
 • Growth potential: ontdekken van unieke vaardigheden en talenten.
 • Verslavingen:
 • Palliatieve zorgen: voorbereiding op de stap naar de volgende dimensie
How Clinical Hypnotherapy Works
Maak nu al een afspraak

Integrale gezondheidszorg is een gezondheidszorg waarin artsen, complementair werkende hulpverleners én patiënten samenwerken om de gezondheid van de mens te bevorderen of in stand te houden. Binnen de integrale gezondheidszorg heeft ieder zijn specifieke taak.

Bij ziekte of klachten wordt allereerst de arts gecontacteerd.

De arts of specialist stelt de diagnose!

 • Wanneer er klinische afwijkingen gevonden worden (klinische fase van ziekte), dan is medische behandeling noodzakelijk. De arts zal dus een medische behandeling voorstellen en opvolgen. De patiënt of arts kan overwegen om bijkomend een complementair werkend hulpverlener in te schakelen om het genezingsproces te ondersteunen via gezonde voeding, ontspanningsoefeningen of andere methoden.
 • Wanneer er geen klinische afwijkingen gevonden worden, ondanks de aanwezigheid van klachten, dan is er geen doelgerichte medische behandeling mogelijk. Statistieken tonen aan dat veel van de hulpzoekenden zich bevinden in deze pre-klinische fase. De klachten in dit stadium noemt men functiestoornissen. Deze functiestoornissen kunnen OA. bekeken  worden door bv Gezondheidsconsulent of andere complementair werkende hulpverleners.
 • Wanneer de klachten verdwenen zijn, is het de taak van de patiënt om zichzelf goed te verzorgen door een gezonde voeding, voldoende rust en ontspanning, voldoende lichaamsbeweging, positief leren omgaan met moeilijkheden, enz. Want ook al zijn er geen klachten aanwezig, toch is er bijna altijd een aanleg voor bepaalde klachten, die zullen optreden wanneer de patiënt verzwakt door stress, ongezonde voeding, enz. Deze fase, waarin er geen klachten voelbaar zijn, noemen we de genetische fase.