Verneveling

In tegenstelling tot de kruidengeneeskunde gebruikt aromatherapie niet de hele plant, maar enkel een zeer klein deeltje ervan: de etherische olie, of om een andere naam te gebruiken: planten aroma’s, essentiële oliën, vluchtige oliën, essences. De etherische olie is een vluchtige, olie-achtige vloeistof, met een zeer sterke geur. Etherische olies zijn zelden kleurloos: de kleur ervan varieert meestal van lichtgeel, over rood naar donkerbruin, maar er bestaan ook groene en diep-blauwe olies. Zij lossen weinig of niet op in water, maar wel in alcohol, plantaardige oliën, vetten, ether en behouden in deze oplossingen hun eigen geur. De leeste etherische olies zijn lichter dan water: op enkele uitzonderingen na gesproken, varieert hun soortelijk gewicht meestal tussen 0.750 en 0.980. In tegenstelling tot vetten en vette olies zijn zij vluchtig, met andere woorden: etherische olie gaan spontaan over van vloeibare naar gasvormige toestand. Als je een druppel etherische olie op een blad papier laat vallen, dan verdwijnt de vetvlek, die eerst ontstaat, spontaan. Een kleurvlek kan wel op het papier achterblijven.

Hoewel aromatherapie een tak van de kruidengeneeskunde is, worden de etherische olies toch op een andere manier gebruikt dan de planten waaruit zij gewonnen worden: enerzijds is het werkingsveld van de etherische olie heel wat uitgebreider dan de van de moederplant en anderzijds worden bepaalde eigenschappen van de moederplant zeer  versterkt. In de fytotherapie worden citroen en lavendel bijvoorbeeld weinig gebruikt.